en  de  lt 

Authentict - ICT met autisme

Authentict - ICT mét autisme

Het codewoord is acceptatie

Werkgevers en participatiewetgeving

Op 1 januari 2015 is de nieuwe participatiewetgeving van kracht geworden. Werkgevers en overheid hebben afgesproken dat ze extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Als werkgevers hier niet aan voldoen, treedt een wettelijk quotum in werking. Elke werkgever met 25 of meer werknemers heeft dan de formele verplichting werk te bieden aan mensen met een beperking en krijgt een boete als dit niet gebeurt.  Wij streven ernaar dat contracten met AUTHENTICT voor de participatiewetgeving gelden als arbeidsplaatsen die meetellen in het kader van deze wetgeving.